Liiketoiminnan jatkuvuudenhallintaa yrityksille

Jatkuvuuskonsultointi Oy auttaa yrityksiä ja yhteisöjä parantamaan liiketoimintansa jatkuvuudenhallintaa. Yrityksen kohtaama vakava kriisi voi johtaa tuotannon tai palvelun pitkäaikaiseen keskeytykseen ja aiheuttaa tulojen, asiakkaiden tai maineen menetyksiä. Huolellinen suunnittelu ja säännöllinen harjoittelu luovat yritykselle kyvyn selvitä häiriötilanteista. 

Yrityksemme päätuote on jatkuvuussuunnittelu ja siihen liittyvä kriisinjohtamiskoulutus ja -harjoittelu. Yksittäisten suunnitelmien ja harjoitusten sijasta voimme hoitaa yrityksen jatkuvuudenhallintaa myös kokonaisvaltaisesti sopimuspohjaisesti.

Palvelun- ja tavarantoimittajien kyky hallita omia häiriötilanteita vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen omaan kriisinsietokykyyn. Arvioimme näiden alihankintayritysten jatkuvuudenhallinnan tasoa ja autamme niitä pääsemään riittävälle tasolle.

Suunnittelemme ja laadimme yrityksille tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä, jotka mahdollistavat muun muassa kansallisen ja kansainvälisen yritysturvallisuustodistuksen saamisen.

Jatkuvuuskonsultointi Oy:n asiantuntijoilla on laaja-alaista ja monipuolista osaamista sekä mittava kokemus alan tehtävistä. Lisäksi meillä on laaja kumppaniverkosto erityisasiantuntemusta vaativiin tehtäviin.

Lue lisää »