Jatkuvuuskonsultointi tekee jatkuvuussuunnittelua muun muassa seuraaville toimialoille:

  • Teknologiateollisuus
  • Energia-ala
  • Sähköverkko- ja kaukolämpöalan yritykset
  • Vesi- ja jätehuoltoala
  • Puolustustarviketeollisuus
  • Kaupungit ja kunnat
  • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut
  • Sosiaali- ja terveydenhoitoala
  • Palveluala

Tervetuloa kehittämään yrityksenne jatkuvuudenhallintaa kanssamme.