Turvallisuudenhallintajärjestelmä ja turvallisuussopimukset

Suunnittelemme ja laadimme yrityksille turvallisuuden ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä sekä arvioimme ja auditoimme niitä. Arvioiden ja auditointien perusteella teemme kehityssuunnitelmia ja johdamme kehitysprojekteja. Avustamme turvallisuussopimusten laadinnassa ja yritysturvallisuustodistusten hankinnassa (FSC ja DSC).