Tilannekuvan muodostaminen ja käyttö

Kriisitilanteessa informaation määrä ja yhteydenpidon tarve kasvavat voimakkaasti. Johtamisedellytysten luomiseksi valtaosa viesteistä pitää pystyä käsittelemään muualla kuin johtoryhmässä. Tiedot pitää tarkistaa ja toimeksi annettuja tehtäviä pitää pystyä seuraamaan.

Ohjeistamme ja koulutamme yrityksiä luomaan itselleen sopivan tavan tilannekuvansa muodostamiseen ja käyttämiseen. Eri kokoisilla yrityksillä toimintamallien tulee olla erilaisia.