Tietohallinnon jatkuvuus

Teemme yritysten jatkuvuudenhallintaan liittyvää tietoturvallisuuden suunnittelua. Tietoturvallisuudella käsitämme turvallisuusjohtamisen, fyysisen turvallisuuden ja teknisen tietoturvallisuuden osa-alueet kansallisen auditointikriteeristön (KATAKRI) mukaisesti. Otamme myös kyberturvallisuuden vaatimukset huomioon.