Palvelutoimittajien jatkuvuudenhallinnan arviointi

Yrityksen kriisin sietokyky on monesti riippuvainen useiden palvelu- tai tavarantoimittajien kyvystä hallita omat häiriötilanteensa. Tilaajan huolella tehty oma jatkuvuussuunnittelu ei yksin riitä, vaan keskeisten palvelutoimittajien suunnitelmat ja varautuminen tulisi saattaa riittävälle tasolle.

Arvioimme yrityksen puolesta tärkeimpien alihankkijoiden kyvyn hallita vakavia häiriötilanteita. Tuloksena syntyy alihankkijalle kehittämissuunnitelma, jolla se voi edetä tilaajan edellyttämälle tasolle.