Kriisiviestintä

Kehitämme yritysten häiriötilanteen johtamiseen tiiviisti kytkeytyvää kriisiviestintää auttamalla suunnitelmien teossa ja häiriötilanteiden viestinnän harjoittelussa.

Kehitämme johdon esiintymistaitoa harjaannuttamalla heitä haastatteluissa ja tiedotustilaisuuksissa. Perehdytämme johdon ottamaan huomioon median vaikutuksen johtamiseen.