Kriisinjohtamiskoulutus ja -harjoitukset

Kriisinjohtamiskoulutuksella testataan tehtyjä suunnitelmia, kehitetään omaa ohjeistusta ja henkilöstön osaamista sekä laajennetaan eri tehtäviin kykenevien henkilöiden joukkoa. Suunnitelmallisella ja määrätietoisella harjoitusohjelmalla voidaan parantaa kaikkia näitä osa-alueita ja sopivasti harjoitusteemaa varioimalla ja vastuuhenkilöitä kierrättämällä saada osaamistaso halutulle tasolle.

Koulutuksissa ja harjoituksissa keskitytään johtamisprosessin koulutukseen, sitä tukevaan kriisiviestintään ja tilannekuvan muodostamiseen. Tärkeinä elementteinä ovat yhteistoiminta yrityksen sisällä, tärkeimpien alihankkijoiden ja yhteistoimintakumppanien sekä viranomaisten kanssa.

Pidämme myös häiriötilanteen hallintaan liittyviä erillisiä koulutuksia ja harjoituksia johdolle, viestinnälle, tietohallinnolle ja tilannekuvaa ylläpitäville osille.