Jatkuvuussuunnitelma

Suunnittelussa kartoitamme liiketoiminnan jatkuvuuteen vaikuttavat riskit ja uhkat ja teemme ohjeistuksen niiden hallitsemiseksi ja toimintatapojen kehittämiseksi. Uhkia voivat olla esimerkiksi tekniset, henkilöstö-, talous-, ympäristö-, maine- ja hybridi-uhkat.

Jatkuvuussuunnitelman tärkeimpiä elementtejä ovat johtaminen, viestintä, tilannekuvan muodostaminen ja eri häiriötilanteiden hallinnan ohjeistus sekä tietoturvaan liittyvät kokonaisuudet, jossa kyberturvallisuus on tärkeänä osana.

Jatkuvuussuunnitelmassa käsitellään ja ohjeistetaan konkreettisia teknisiä tai toiminnallisia asioita. Tavoitteena on, että ohjeistukset muodostuvat yrityksen normaaliksi toimintamalliksi ja ne on suunniteltu niin, että toiminnan riskejä eliminoidaan myös jo normaalitoiminnan aikana.