Jatkuvuuskonsultointi Oy:n palvelut

Jatkuvuussuunnitelma

Suunnittelussa kartoitamme liiketoiminnan jatkuvuuteen vaikuttavat riskit ja uhkat ja teemme ohjeistuksen niiden hallitsemiseksi ja toimintatapojen kehittämiseksi. Uhkia voivat olla esimerkiksi tekniset, henkilöstö-, talous-, ympäristö-, maine- ja hybridi-uhkat.

Lue lisää »

Kriisinjohtamiskoulutus ja -harjoitukset

Kriisinjohtamiskoulutuksella testataan tehtyjä suunnitelmia, kehitetään omaa ohjeistusta ja henkilöstön osaamista sekä laajennetaan eri tehtäviin kykenevien henkilöiden joukkoa. 

Lue lisää »

Tilannekuvan muodostaminen ja käyttö

Kriisitilanteessa informaation määrä ja yhteydenpidon tarve kasvavat voimakkaasti. Johtamisedellytysten luomiseksi valtaosa viesteistä pitää pystyä käsittelemään muualla kuin johtoryhmässä.

Lue lisää »

Palvelutoimittajien jatkuvuudenhallinnan arviointi

Yrityksen kriisin sietokyky on monesti riippuvainen useiden palvelu- tai tavarantoimittajien kyvystä hallita omat häiriötilanteensa.

Lue lisää »

Tietohallinnon jatkuvuus

Teemme yritysten jatkuvuudenhallintaan liittyvää tietoturvallisuuden suunnittelua.

Lue lisää »

Turvallisuudenhallintajärjestelmä ja turvallisuussopimukset

Suunnittelemme ja laadimme yrityksille turvallisuuden ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä sekä arvioimme ja auditoimme niitä. 

Lue lisää »

Kriisiviestintä

Kehitämme yritysten häiriötilanteen johtamiseen tiiviisti kytkeytyvää kriisiviestintää auttamalla suunnitelmien teossa ja häiriötilanteiden viestinnän harjoittelussa.

Lue lisää »