Aalto PRO:n Turvallisuusjohdon koulutusohjelma

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma

 

Vakautta jatkuvuussuunnittelulla

Yritysten jatkuvuussuunnittelu on pitkä prosessi, jolla hankitaan vakautta ja varmuutta liiketoiminnan vaativiin häiriötilanteisiin.

Tämän päivän haasteena on globalisoitunut maailma, jossa keskinäisriippuvuus on yhä suurempi. Vaikka yrityksen oma jatkuvuusprosessi olisi hyvin suunniteltu ja kunnossa, alihankkijoiden ja yhteistoimintakumppaneiden pitkät palveluketjut ovat sille yhtä tärkeitä. Ilman niiden hallintaa ei pystytä varmistamaan yrityksen omia kriittisiä toimintoja.

Monet yritykset ovatkin havahtuneet niistä lukuisista – uusista ja vanhoista – uhkista, jotka niiden jokapäiväistä toimintaa voivat uhata. Lisäksi valtiovallan eri toimijat, niin ministeriöt kuin huoltovarmuusorganisaatiotkin, edellyttävät yrityksiltä yhä parempaa varautumistasoa.

Yrityksissä usein tehdään riskikaroitus, jonka perusteella johto päättää, kuinka suuren riskin he ovat valmiita ottamaan. Joka tapauksessa riski on olemassa aina. Jatkuvuudenhallinnalla toteutuneiden riskien vaikutukset korjataan nopeasti ja tehokkaasti haitallisten vaikutusten mimimoimiseksi.

Koulutuksella kykyä johtaa jatkuvuutta

Aalto PRO on toteuttanut Turvallisuusjohdon koulutusohjelmaa jo vuodesta 1991, ja sillä on noin 400 alumnia. Siinä käydään läpi myös jatkuuvuudenhallinnan merkitystä ja toteutustapoja. Turvallisuusjohdon koulutusohjelmaa arvostetaan sen kokonaisvaltaisuuden vuoksi. Koulutusohjelmassa opitaan turvallisuuden hallintaa lainsäädännön, ulkoisten vaatimusten, erilaisten turvallisuuden toteutusmallien sekä turvallisuuskulttuurin rakentamisen, kehittämisen ja johtamisen teemoista käsin.

Ohjelma koostuu 12 moduulista noin puolentoista vuoden aikana sisältäen 28 lähipäivää. Opintopisteitä ohjelmasta kertyy 40.

Kohderyhmänä turvallisuusjohdon koulutusohjelmassa ovat:

–       Organisaatioiden turvallisuudesta ja riskienhallinnasta sekä niiden kehittämisestä vastaavat

–       Turvallisuusalan asiantuntijat sekä asiantuntija- tai johtamistehtäviin siirtyvät

–       Turvallisuusalan kanssa tiivisti yhteistyössä toimivat

Moduuli erityistilannejohtaminen ja jatkuvuussuunnittelu sisältää seuraavia osa-alueita:

–       Ennaltaehkäisy erityistilanteiden hallinnassa

–       Tilannekuva kriisienhallinnassa

–       Jatkuvuussuunnittelu osana riskienhallintaa

 

Jatkuvuuskonsultointi Oy on uusi yhteistoimintakumppanimme ja sen asiantuntijat kouluttavat ohjelmassa yllä olevista aiheista.

 

Kirjoittaja on Aalto PRO:n Senior Program Manager

Anna-Maija Ahonen

(MA Educ.)